Gallery

Pink Shirt Day
Pink Shirt Day
20 May 2022
Big Day Out 2022
Big Day Out 2022
11 February 2022
Powhiri
Powhiri
2 February 2021
Kapa Haka Mataatua Regionals 2019
Kapa Haka Mataatua Regionals 2019
4 July 2019
Swimming Sports 2019
Swimming Sports 2019
22 March 2019
Athletics Day
Athletics Day
18 March 2019
Prefects 2019
Prefects 2019
18 March 2019
Futsal
Futsal
18 March 2019
Tennis
Tennis
18 March 2019
Ultimate Frisbee
Ultimate Frisbee
18 March 2019
Sports Awards
Sports Awards
26 November 2018
Sports
Sports
27 September 2018
School Ball
School Ball
30 July 2018
General Images
General Images
6 July 2018
High School Musical
High School Musical
5 July 2018
Jr Volleyball 2017
9 November 2017
Athletics Day 2017
Athletics Day 2017
21 February 2017
Prefects 2017
Prefects 2017
3 February 2017
Powhiri
Powhiri
2 February 2017
Volleyball
Volleyball
1 December 2016
Heron Island
Heron Island
9 September 2016
Football Photos
Football Photos
29 August 2016
Kapa Haka
Kapa Haka
11 August 2016
School Ball
School Ball
11 August 2016
Rugby Photos
Rugby Photos
20 May 2016
Equestrian
Equestrian
6 May 2016
Anzac Ceremony at School
Anzac Ceremony at School
13 April 2016
Prefects
Prefects
9 February 2016
International Students
International Students
1 December 2015
Arts Showcase
Arts Showcase
27 August 2015
DGT Trip to Auckland
DGT Trip to Auckland
25 August 2015
Heron Island Marine Studies Trip
Heron Island Marine Studies Trip
25 August 2015
Silicon Valley Technology Trip
Silicon Valley Technology Trip
1 April 2015
Search Site